Inschrijving Schooljaar 2018 - 2019

 

Wanneer u zichzelf of uw kind inschrijft in onze academie, gaat u akkoord met het volledige schoolreglement en artistiek pedagogisch project van de academie.
De inrichtende macht kan conform de wetgeving de gegevens in dit reglement ten allen tijde wijzigen.
Het gewijzigde reglement wordt aan de leerling/ouders schriftelijk en/of via elektronische drager meegedeeld.
Het reglement is terug te vinden op deze website of af te halen op het secretariaat.


Persoonsgegevens: (met * zijn verplicht)

 

Naam:*
Voornaam:*
Geboortedatum (dd-mm-jjjj):*
Geboorteplaats:*
Geslacht:* Man Vrouw
Nationaliteit:*
Rijksregisternummer:*

      (Op achterkant Eid)

Straat:*
Huisnummer:*
Busnummer:
Postcode:*
Woonplaats:*
E-mail:
E-mail ouders:
Telefoonnummer:
GSM:

      (Gelieve een GSM nummer op te geven dat regelmatig geraadpleegd kan worden. Voor jongeren bij voorkeur het nummer van een ouder. Bij afwezigheid van de leerkracht word je dan verwittigd via een automatische sms-dienst, antwoorden kan niet.)

 

Ik schrijf me in voor:

 

 

Studiekeuze:
Studieplaats:
Woordkunst-Drama:Keuze optie nieuwe leerlingen 3de-4de graad:
Muziek: keuze instrument vanaf 2de graad:

  

Volgde reeds opleiding: Ja Nee
Zo ja, welke opleiding:
Zo ja, welke school:

 

Inschrijvingsgeld:


Kies hier je inschrijving:

 

Het inschrijvingsgeld (nieuwe leerlingen) is verschuldigd per studierichting en moet voldaan zijn uiterlijk op 20 september 2018. Pas nadat u betaald heeft, bent u definitief ingeschreven.
Elke leerling die reeds les volgt in de academie (herinschrijving) heeft voorrang op de nieuwe leerlingen voor het vervolg van die opleiding die hij/zij volgt, als hij/zij zich inschrijft voor 30 juni 2018 en het inschrijvingsgeld heeft betaald. Deze overschrijving kan gebeuren op IBAN: BE91 0910 0007 2676 I BIC GKCC BE BB van GAMW Boom, 2850 Boom, met vermelding van naam en studiekeuze. Niet inbegrepen in dit bedrag zijn: handboeken, cursussen, instrument, e.d.  

 

Indien u denkt te kunnen genieten van een sociale reductie gelieve eerst het volledige inschrijvingsgeld te betalen, na afgifte van het attest (uiterlijk 30 september) wordt het te veel betaalde inschrijvingsgeld teruggestort.

 

Meer info: secretariaat, tel 03/880.19.61 of gamw@boom.be

Opgepast: de academie is gesloten van 5 juli tot en met 20 augustus

 

 

  Verzenden:

Ik heb het schoolreglement en het artistiek pedagogisch project van de academie gelezen en ga hiermee akkoord:*
akkoord


Ik heb het privacybeleid gelezen en ga hiermee akkoord:*
akkoord


Toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van de hierboven vermelde leerling:*
toestemming geen toestemmingNoteer hier een correct e-mailadres, zodat we een bevestiging kunnen sturen
E-mailadres: