Inschrijving Schooljaar 2017 - 2018

Wanneer u zichzelf of uw kind inschrijft in onze academie, gaat u akkoord met het volledige schoolreglement en artistiek pedagogisch project van de academie. Daarom vragen we u om ons schoolreglement goed te lezen (u kan dit terugvinden op deze website).

 

Persoonsgegevens: (met * zijn verplicht)

 

Naam:*
Voornaam:*
Geboortedatum (dd-mm-jjjj):*
Geboorteplaats:*
Geslacht:* Man Vrouw
Nationaliteit:*
Rijksregisternummer:*

      (Op achterkant Eid of nr. rechts bovenaan op SIS-kaart)

Straat:*
Huisnummer:*
Busnummer:
Postcode:*
Woonplaats:*
E-mail:
E-mail ouders:
Telefoonnummer:
GSM:

      (Gelieve een GSM nummer op te geven dat overdag geraadpleegd wordt, voor jongeren bij voorkeur het nummer van een ouder. Bij afwezigheid van de leerkracht word je verwittigd via een automatische sms-dienst, antwoorden kan niet.)

 

Ik schrijf me in voor:

 

 

Studiekeuze:
Studieplaats:
instrumentkeuze Muziek - initiatie viool of cello:
Woord: volwassenen vanaf 15jaar, kiezen hier hun optie:
Muziek: volwassenen vanaf 15jaar, vullen hier hun instrumentkeuze in:

  

Volgde reeds opleiding: Ja Nee
Zo ja, welke opleiding:
Zo ja, welke school:
Leerlingen die reeds een opleiding aan een andere academie hebben gevolgd, moeten hun attesten van gedane studies inleveren op het secretariaat (Hospitaalstraat 27, 2850 Boom of gamw@boom.be)

 

Inschrijvingsgeld:


Kies hier je inschrijving:

 

Het inschrijvingsgeld is verschuldigd per studierichting en moet voldaan zijn uiterlijk op 20 september 2017 (nieuwe leerlingen). De leerlingen die vorig schooljaar reeds les volgden aan onze academie vragen wij om te betalen uiterlijk 15 juli 2017 (herinschrijving). Deze overschrijving kan gebeuren op IBAN: BE91 0910 0007 2676 I BIC GKCC BE BB van GAMW Boom, 2850 Boom, met vermelding van naam en studiekeuze. Niet inbegrepen in dit bedrag zijn: handboeken, cursussen, instrument, e.d.  

 

 

Indien je denkt te kunnen genieten van een sociale reductie gelieve contant te betalen op het secretariaat van de hoofdschool te Boom, voorzien van de nodige attesten (uiterlijk 30 september). Voor attesten die pas afgeleverd kunnen worden in september (vb. VDAB) dienen de leerlingen eerst het volledige inschrijvingsgeld te betalen. Na afgifte van het attest (uiterlijk 30 september) wordt het te veel betaalde inschrijvingsgeld teruggestort.

 

Meer info: secretariaat, tel 03/880.19.61 of gamw@boom.be

Opgepast: secretariaat is gesloten van 6 juli tot en met 20 augustus

 

 

  Verzenden:

Noteer hier een correct e-mailadres, zodat we een bevestiging kunnen sturen
E-mailadres: